Biodlare tilläts utföra tillsyn av konkurrent

Bild: Stina Stjernkvist/TT

Länsstyrelsen lät en honungssäljande biodlare sköta tillsynen av en konkurrerande biodlare, trots jävsinvändning, rapporterar Dagens Juridik.

Länsstyrelsen kritiseras nu av JO för hanteringen av jävsinvändningen .

”Enligt biodlaren hade länsstyrelsen insisterat på att en viss bitillsynsman skulle närvara vid en besiktning av hans bisamhällen – trots att han motsatt sig detta eftersom tillsynsmannen själv var biodlare och sålde honung på samma marknader som han gjorde”, skriver Dagens Juridik.

Dagens Juridik: Honungssäljande biodlare tilläts utföra tillsyn av konkurrent