SVERIGES ENTREPRENÖRER

Ökning av nya bolag under 2020

Bild: Mostphotos

Knappt 74 000 nya företag startades i landet under 2020 – vilket är den högsta siffran sedan 2011. Under 2020 ökade antalet nystartade företag med tio procent. Det visar statistik från Tillväxtanalys som DN skriver om.

En halvering av kravet på aktiekapital i ett nystartat aktiebolag från 50 000 till 25 000 kronor pekas ut som en möjlig förklaring. Även permitteringar, hemarbete och en stigande arbetslöshet ses som bidragande faktorer. Det menar Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

– Det var en 20-procentig ökning av nya aktiebolag redan under det första kvartalet innan pandemin bröt ut, säger han till DN.

DN: Därför blev lilla Grästorp en vinnare i pandemin