SVERIGES ENTREPRENÖRER

Forskning: Hajp kring entreprenörer skapar stereotyper

Bild: Marcio Jose Sanchez

Entreprenörskap skildras som något som bara få på jorden är menade för. Men det är fel, visar forskning från Chalmers tekniska högskola.

Hajpen kring unika entreprenörer som Steve Jobs och Elon Musk är slagkraftiga. Men de befäster tyvärr en seglivad föreställning om att entreprenörskap är något som bara kan uppnås genom unik talang och skicklighet.

Men forskning från Chalmers tekniska högskola visar att det inte stämmer. Ett sätt att motverka schabloner och främja mångfald är att ta upp identitetsfrågor i entreprenörsutbildningen.

–'Steve Jobs' eller 'Elon Musk' kan vara en kraftigt begränsande faktor för att kunna föreställa sig själv att ”bli entreprenör”. Därför bör entreprenörsutbildningar sträva efter att ge fler och varierande exempel på entreprenörskap och entreprenörsindivider, säger Chalmersforskaren Karen Williams-Middleton, som tillsammans med Stephanie E Raible vid University of Delaware nyligen har publicerat resultaten i tidskriften Industry and Higher Education i ett pressmeddelande.

Rapport: Den relaterbara entreprenören: Hur man motverkar stereotyper i entreprenörsutbildningen (Engelska)