BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Fler säkerhetsintrång vid hemarbete

Bild: ERIK MÅRTENSSON / TT

Den ökade andelen distansarbete har inneburit tydliga skillnader också vad gäller IT-säkerheten visar en global undersökning från Barracuda Networks.

I undersökningen angav 85 procent av företagen som främst tillämpat distansarbete att de haft säkerhetsintrång. För företag där medarbetarna i första hand arbetat från kontoret är motsvarande siffra 65 procent, enligt ett pressmeddelande från Barracuda Networks.

Barracuda Networks: Antalet säkerhetsintrång vid hemarbete har ökat betydligt