KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Bara tre av tio småföretagare har en hållbarhetsplan

Bara tre av tio småföretagare i Sverige har en plan för sitt hållbarhetsarbete, visar en undersökning bland drygt 1 300 småföretag som Visma Spcs gjort.

– Småföretagen har en central roll att spela i omställningen till en hållbar utveckling och bidrar till att säkra långsiktig svensk tillväxt. Men brist på tid står ofta i vägen för att ställa om. Ett effektivt sätt att starta sitt hållbarhetsarbete är att se över administrativa rutiner, säger Helene Struthers, digitaliseringsexpert på Visma Spcs, i ett uttalande.

Vanligt förekommande skäl till att småföretag saknar en hållbarhetsplan är att kunderna inte efterfrågar det, att företagaren själv inte ser några fördelar med att ha en sådan plan och att det inte finns tid att ta fram en plan.

Visma: Bara tre av tio småföretagare har en hållbarhetsplan