KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Så bidrar Sveriges bönder till den biologiska mångfalden

Bild: Eric Gay

Sedan 1995 har svenska lantbrukade anlagt ca 15 00 hektar våtmarker. Något som fått stor betydelse för den biologiska mångfalden då det föds 300 miljarder insekter i dessa våtmarker varje år, skriver Lantbrukarnas Riksförbund i ett pressmeddelande.

Svenska lantbrukarna vill nu skala upp återskapandet av våtmarker då det hjälper trollsländor, grodor och fåglar. Anläggningen av våtmarker sker ofta i områden där odlingen är som mest intensiv vilket gör dem värdefulla och angelägna för mångfalden.

Utöver satsningar genom EU:s landsbygdsprogram så anlägger även många lantbrukare våtmarker med egna pengar. LRF genomför även egna satsningar tillsammans med Jordbruksverket och Havs- och vatttenmyndigheten, och menar att dessa insatser kommer inspirera lantbrukare att anlägga ännu fler.

– Nu ser vi att även trollsländor gynnas av de våtmarker som anläggs. I anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet i södra Halland har vi bland annat hittat både citronfläckad kärrtrollslända och pudrad kärrtrollslända. Båda arterna är skyddade på EU-nivå, säger John Strand, limnolog och projektledare för EU-projektet LIFE-GoodStream, i pressmeddelandet.

Pressmeddelande: Insekterna som föds varje år småkryp gör nytta för sig själva och som föda åt fåglar och andra.