DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Sämre stämning bland investerare i eurozonen

Stämningen bland investerare försämras. Arkivbild. Bild: Michael Probst/AP/TT

Ekonomi (TT-Bloomberg)

Stämningsläget bland investerare i eurozonen faller i juli, visar Sentix-index.

Det genomsnittliga indexet föll till minus 7,3, en minskning från 0,3 i juni. Analytiker hade räknat med ett index på minus 0,5 procent, enligt Bloomberg. Det är första nedgången sedan oktober 2023.

Delindex för nuläget sjönk till minus 15,8 mot minus 9 i juni. Gällande framtidstron blev det även där en minskning – från 10 i juni till 1,5 i juli.

Indexet mäter förtroendet för den ekonomiska aktiviteten i valutaområdet.