RÄNTAN OCH INFLATIONEN

KI:s prognos: styrränta på 2,25 procent nästa år

Prognoschef Ylva Hedén Westerdahl vid Konjunkturinstitutet. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Styrräntan kommer att sänkas från nuvarande 3,75 procent till 2,25 procent i slutet av nästa år. Det slår Konjunkturinstitutet (KI) fast i en ny prognos. Arbetslösheten bedöms samtidigt toppa i år på 8,5 procent.

Inflationen bedöms falla tillbaka kraftigt under nästa år och uppgå till 0,4 procent enligt KPI-måttet. Det gör nu att KI precis som flera andra aktörer spår en rad räntesänkningar från Riksbankens sida.

Riksbanken förväntas visserligen avvakta med en räntesänkning nästa vecka men medan Riksbanken flaggat för ytterligare två räntesänkningar i år, bedömer KI att styrräntan ska ligga på 3,00 procent vid årets slut.

– Vi ser sedan att räntan sänks ytterligare tre gånger nästa år och räntorna kommer även att gå ned i USA och euroområdet, säger prognoschefen Ylva Hedén Westerdahl på en presskonferens.

För pressade hushåll är det naturligtvis tacksamt med räntesänkningar men samtidigt bedöms hushållens konsumtion fortsätta att utvecklas svagt. Arbetslösheten spås toppa på 8,4 procent i år för att uppgå till 8,2 procent nästa år.

– Vi befinner oss i en lågkonjunktur och det dröjer till 2026, säger Ylva Hedén Westerdahl angående när Sverige bedöms kliva ur den fasen.

– Det är fortfarande en hög arbetslöshet.

Konjunkturinstitutet beräknar att budgetutrymmet för 2025–2028 uppgår till cirka 120 miljarder kronor, varav cirka 40 miljarder kronor bedöms tas i anspråk 2025.

”Först 2026 är ekonomin i ett normalläge.”

Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna:

– Konjunkturinstitutets prognos bekräftar vår bild om att vi befinner oss i en lågkonjunktur och att så även kommer att vara fallet 2025. Först 2026 är ekonomin i ett normalläge.

Hon menar att beskrivningen av utvecklingen inom industrin är väldigt knapphändig.

– Att tillverkningsindustrin sammantaget backa tydligt förra året och att utvecklingen inom industrin är väldigt splittrad lyfts inte.De bedömer att inflationen faller ytterligare och att Riksbanken fortsätter med sina räntesänkningar i år. Räntebanan är i linje med den vår.

Industriarbetsgivarnas chefsekonom Kerstin Hallsten. Bild: Anders Wiklund/TT

– Många lutar sig mot Konjunkturinstitutets beräkningar av vinstandelar. Enligt nya nationalräkenskaper och nya beräkningar av Konjunkturinstitutet ligger nu det historiska genomsnittet och de senaste årens nivåer lägre än i tidigare beräkningar.