DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Riksbanken: Företagen ser ljusare på framtiden

Riksbanken intervjuar regelbundet Sveriges största företag inom industri, bygg, handel och delar av tjänstesektorn. Arkivbild. Bild: Tim Aro/TT

Konjunkturläget är svagare än normalt. Men det svenska näringslivet tror på en förbättring av läget under det kommande halvåret, visar Riksbankens företagsenkät i maj.

"Handeln anser att man har lagt det värsta bakom sig och ser vissa tecken på att försäljningen ökat sedan i höstas. De ser också ljusare på framtiden eftersom de väntar sig att hushållens efterfrågan kommer att stimuleras av lägre inflation och sjunkande ränteutgifter", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Det märks genom att företag som säljer till hushållen planerar att höja priserna under året, förutsatt att efterfrågan stärks.

I industrin beskrivs konjunkturläget som tillfredsställande men oförändrat. Enligt exportföretagen tyder inget på att efterfrågan kommer att ta fart i det närmaste. Samtidigt hålls byggandet uppe av offentliga investeringar, medan hushållens efterfrågan på nya bostäder är fortsatt låg.

Företagens bedömningar bygger på förhoppningar om låg inflation och sjunkande räntor.

"Flera uttrycker därför en viss oro för att utvecklingen inte blir som förväntat. Utvecklingen bedöms vara skör", skriver Riksbanken.

Enkäten bygger på intervjuer med representanter för 40 företag och branschorganisationer.