USA:S EKONOMI

Dubbla ekonomibesked i USA: "Står och väger"

Nya besked och utsikter från centralbanken Federal Reserve och ordföranden Jerome Powell kommer under onsdagen. Arkivbild. Bild: Susan Walsh/AP/TT

Ekonomi (TT)

Både viktiga inflationssiffror och ett räntebesked väntar i USA på onsdagen. Flera osäkerheter gör läget svårnavigerat för centralbanken Federal Reserve (Fed).

– Mycket står och väger och man vet inte riktigt hur ekonomin mår, säger Elisabet Kopelman på SEB.

Inflationstrycket i USA minskade något i april. Det var en lättnad efter ett första kvartal med oväntat hög inflation, som i kombination med stark tillväxt och het arbetsmarknad lett till pessimism om när Fed egentligen kan sänka styrräntan.

Om inflationen dämpats ännu mer kommer att klarna när majsiffrorna publiceras på onsdag eftermiddag, svensk tid.

Fed ger sedan besked om styrräntan på kvällen. Någon sänkning är knappast aktuell, men marknaden är på helspänn för hur centralbanken och dess chef Jerome Powell resonerar om vägen framåt.

– Inflationen är mindre oroande än i början av året, men inte så bra som i slutet av förra året. Det är större osäkerhet, framför allt om det finns en risk för att inflationsnedgången saktar av, och där behöver Fed mer data, säger USA-ekonomen Elisabet Kopelman.

Faran inte över

Läget på arbetsmarknaden och hushållens konsumtion är viktiga delar av Feds bedömningar. För sysselsättningen anas en bättre balans, samtidigt som maj bjöd på en oväntat stark jobbtillväxt. Konsumtionen verkar ha dämpats något men är inte uppenbart svag, förklarar Kopelman.

Det finns också en osäkerhet i att den höga styrräntan – som är i intervallet 5,25–5,50 procent – inte bitit mer på ekonomin.

– Fed kan inte blåsa faran över för inflationen än. De kan inte känna sig övertygade om att inflationen är på väg mot målet, och inte heller dra slutsatsen att ekonomin har saktat in så mycket att de nu snabbt måste svänga om för att hindra en recession. Det är ett svårt läge för Fed där mycket står och väger.

Marknaden tror just nu på två räntesänkningar i USA i år, med en första sänkning på 0,25 procentenheter i september.

Viktig balansgång

Mycket står på spel. USA:s ekonomi sätter tonen för hela världen.

– Så det är jätteviktigt att Fed klarar av balansgången. Vad Fed gör med räntan påverkar den globala finansmarknaden och därmed spiller det över även på oss, exempelvis via växelkursen, säger Elisabet Kopelman.

En risk är att Fed dröjer för länge med att sänka räntan.

– Är det så att Fed inte sänker så mycket som man trott eller inte alls, blir det mer motvind för Riksbanken. Och det omvända om ekonomin saktar in och inflationsutvecklingen blir mer gynnsam, då ökar manöverutrymmet för Riksbanken att fokusera på inhemsk ekonomi.

Joakim Magnå/TT

Fakta

Inflationen i USA sjönk till 3,4 procent i april från 3,5 i mars, enligt KPI-måttet, och spås vara oförändrad i maj, visar Bloombergs sammanställning av analytikernas förväntningar.

Kärninflationen – där livsmedels- och energipriser rensats bort – sjönk till 3,6 procent i april och väntas dyka ytterligare i maj, till 3,5 procent.

Den så kallade PCE-inflationen var oförändrad på 2,7 procent i april.

PCE ses av centralbanken Fed som det viktigaste prisökningsmåttet när beslut om framtida styrräntor ska fattas.

Feds mål är en inflation på 2 procent.