FRIHANDELNS FRAMTID

Ledare: Frihandel bygger välfärd

Europaparlamentet i Bryssel. Bild: Virginia Mayo

Motståndet mot frihandel skär sig med en av grundtankarna med EU, skriver Thomas Hermansson på Barometerns ledarsida.

Öppnare världshandel är en central del av EU och inte minst för ett exportberoende land som Sverige, betonar han.

”Import och export binder samman länder och folk. Det sprider välstånd, främjar fred och demokrati. Och det ger liv till både stad och land. Det är något att ha i åtanke när väljaren går till valurnan i juni”, skriver Thomas Hermansson på Barometerns ledarsida.

Barometern ledare: Frihandel stärker Kalmar län