SVENSKA INNOVATIONSKLIMATET

Kraftsamling efterlyses för teknikforskning

Ledningarna för Kungliga Tekniska högskolan och Chalmers efterlyser en nationell strategi för att prioritera teknisk spetsforskning. Arkivbild. Bild: Veronica Johansson/SvD/TT

Utbildning (TT)

Sverige behöver en nationell kraftsamling som prioriterar resurserna till forskning inom viktiga teknikområden, enligt ledningarna för Chalmers och Kungliga Tekniska högskolan.

Det finns en "möjlighet att skapa världsledande tekniska universitet i Sverige", skriver de i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Enligt artikelförfattarna är det nödvändigt att en nationell agenda och resurser för teknisk spetsforskning tas fram.

Bland annat handlar det om att "fokusera befintliga statliga satsningar, samt exempelvis erbjuda skatteincitament för investeringar, i högriskforskning och deep tech startups".

Det efterlyses också innovationsupphandlingar som kan driva fram tekniska lösningar. "Sådana offentliga upphandlingar specificerar inte bara vad som ska köpas in, utan lägger i stället upp problem som företagen ska lösa", skriver de.

Det behövs även skapas en grund för en starkare donationskultur där entreprenörer och företag ser det som en möjlighet att investera i Sveriges framtid, anser artikelförfattarna.