RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Riksbankstopp: Svenskt inflationsproblem mindre

Vice riksbankschef Per Jansson. Bild: Claudio Bresciani/TT

Ekonomi (TT)

Sverige ser ut att ha ett mindre problem än en del andra länder att få ner inflationen till målet, enligt vice riksbankschef Per Jansson.

"Tack vare att arbetsmarknadens parter har tagit ett stort ansvar i lönebildningen", säger han.

Uttalandet görs i ett tal om det ekonomiska läget och aktuell penningpolitik efter onsdagens oväntat höga inflationssiffror från USA.

Han tillägger att han redan på senaste räntemötet i mars såg förutsättningarna på plats för att kunna sänka räntan. Men han vill inte förklara inflationsspöket helt besegrat ändå.

"Det viktiga är dock att inflationsutvecklingen inte försämras. Och om det inte sker kommer, som jag ser det, i stället hotet mot att kunna sänka räntan i maj framför allt från senareläggningar av räntesänkningsplanerna hos andra centralbanker. Det riskerar att försvaga kronan, vilket i sin tur framöver kan pressa upp inflationen igen, i värsta fall på ett allvarligt sätt", säger han.

Talet hålls inför fredagens svenska inflationssiffror för mars månad, den sista inflationsrapporten från Statistiska centralbyrån (SCB) inför Riksbankens räntemöte i maj.

Joakim Goksör/TT

Fakta

Sannolikheten för en sänkning av Riksbankens styrränta – för närvarande på 4,00 procent – på mötet i maj ligger på omkring 50 procent i prissättningen på räntemarknaden. Under året väntas Riksbanken, enligt prissättningen, sänka räntan ytterligare en eller två gånger, ned till 3,50 eller 3,25 procent vid årsskiftet.

För bara två veckor sedan räknade marknaden med minst fem sänkningar av styrräntan i år.

Rörliga boräntor brukar följa styrräntan, både uppåt och nedåt. Skulle räntan på ett bolån på tre miljoner sjunka 1 procentenhet skulle det dra ned räntekostnaden med 2 500 kronor per månad före ränteavdrag.