RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Inflationsförväntningarna stabila – på målet

Inflationsförväntningar är en viktig parameter när Riksbanken, med chefen Erik Thedèen, fattar beslut om styrräntan. Arkivbild Bild: Henrik Gustafsson Nicander/TT

Ekonomi (TT)

Inflationsförväntningarna på penningmarknaden på ett års sikt är i april oförändrade enligt Kantar Prosperas månatliga undersökning.

Mätningen visar att förväntningarna ligger på en inflation på 2 procent på ett års sikt.

Förväntningarna på KPIF-inflationen, där boränteeffekter har räknats bort, ligger också kvar på 2 procent på ett års sikt.

Riksbankens inflationsmål ligger på 2,0 procent KPIF-inflation.

På två års sikt stiger inflationsförväntningarna marginellt till 1,9 procent i april, från 1,8 procent i mars. På fem års sikt ligger förväntningarna oförändrade på 2,0 procent.

Förväntningarna på svensk tillväxt stiger till 0,9 procent på ett års sikt, mot tidigare 0,8 procent. På två års sikt sjunker dock tillväxtförväntningarna till 2,0 procent, mot 2,1 procent i mars.

Förväntningarna på styrräntan på tre månaders sikt sjunker till 3,7 procent, mot tidigare 3,9 procent. På ett års sikt ligger ränteförväntningarna kvar på 2,9 procent.

Joakim Goksör/TT