DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Privatägda företag mer positiva till egna tillväxten

My Lidén, PwC Sverige. /Pressbild

Privatägda svenska företag är betydligt mer positiva när det gäller företagets egen tillväxt, framgår av en internationell undersökning.

Svenska börsnoterade företag har en mer positiv syn på den globala tillväxten än svenska privatägda företag, visar PwC:s globala vd-undersökning. 39 procent av vd:arna i de svenska börsbolagen har en positiv syn på den globala tillväxten det närmaste året, jämfört med endast 27 procent av de privatägda bolagen.

26 procent av de privatägda företagen tror på ökad tillväxt i det egna företaget mot endast 16 procent av de börsnoterade.

– Även om de privatägda företagen tror på ökade intäkter för det egna företaget uppger så många som 40 procent att de kommer vara konkurrenskraftiga i max tio år utan förändring. Den insikten går att vända till något positivt. Då har man möjlighet att agera för att ställa om och säkra företagets fortlevnad, säger My Lidén, revisor och rådgivare till entreprenörsledda och privatägda företag på PwC Sverige i en kommentar.

PM: Privatägda företag större tro på egen tillväxt jämfört med börsbolag