DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Bohlin: Det kan bli krig i Sverige

Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, och utrikesminister Tobias Billström vid Folk och försvars rikskonferens. Bild: Pontus Lundahl/TT

Politik (TT)

Alla svenskar behöver agera för att stärka Sveriges motståndskraft – och det är bråttom, enligt civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M).

– Många har sagt det före mig, men låt mig göra det med ämbetets kraft – det kan bli krig i Sverige.

Civilförsvarsministern är oroad över att upprustningen av det civila försvaret inte går snabbt nog.

– Civilt försvar är inte primärt en seminarieövning. Medvetenheten måste omsättas i praktisk handling. Åtgärder som faktiskt höjer tröskeln, säger Bohlin (M) i sitt tall på Folk och försvars rikskonferens.

– Om något håller mig vaken om nätterna är det just att det går för långsamt.

Han uppmanar alla, från chefer och kommunalråd till privatpersoner, att "sätta i gång".

– Ingen har mandat att vila på stället i väntan på andra. Underlåtenhet att agera är inte tillåtet modus operandi.

Den som inte har börjat ligger efter, anser Bohlin.

"Good enough" i morgon är bättre än perfekt om fem år, framhåller ministern.

Han drar paralleller till Ukraina, som mötte den fullskaliga ryska invasionen med "total motståndskraft".

– En sådan ansträngning kan bara göras snabbt nog om det stora flertalet är medvetna om läget och förstår vad som står på spel.

Nu får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att stötta samhällsviktiga och krigsviktiga myndigheter och företag att bygga upp sin krigsorganisation. Regeringen vill också ha en analys av hur försörjningsberedskapen för sjukvårdsprodukter kan bli bättre.

Anja Haglund/TT