DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Ljusglimtar i tjänstesektorn

Swedbank och Silf presenterar inköpschefsindex som ger en bild av utvecklingen i tjänstesektorn i december. Arkivbild Bild: Tim Aro/TT

Ekonomi (TT)

Inköpschefsindex för tjänster lyfte till 50,0 i december, skriver Swedbank och Silf i ett pressmeddelande. Det kan jämföras med 48,5 i november.

Nivån för index är därmed den högsta på fem månader.

"Ljusglimtar på osäker grund", skriver Swedbank och Silf.

Ett indextal under 50 indikerar minskad aktivitet i sektorn.

"Även om de större tjänsteföretagen uppvisar en mildare konjunkturavmattning under 2023 jämfört med tidigare konjunkturnedgångar är nedåtriskerna fortsatt stora. Det gäller inte minst nu när den svenska marknaden pressas av svag konsumtion och minskat bostadsbyggande", skriver Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i en kommentar.

Kompositindex, där både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn räknas in, steg till 49,7 i december mot 48,6 i november.

Undersökningen som ligger till grund för index för december gjordes 6-22 december i fjol.