SVERIGES ENTREPRENÖRER

Forskning: Entreprenörer tenderar att prestera bättre i kristider

Entreprenörer tenderar att prestera bättre och uppvisa högre tillväxt under kriser, visar en ny forskningsstudie, enligt Esbri.

Under tider av omvälvande förändringar som pandemier, krig, och finanskriser råder en allmänt hög tilltro till entreprenörskapet. Det uppger Jiyoung Kim i sin doktorsavhandling vid Internationella handelshögskolan i Jönköping.

– De (entreprenörer och aktörer inom entreprenörsekosystemet reds. anm.) tror att radikala förändringar genererar fler entreprenöriella initiativ än när förändringarna sker gradvis. Man tror också att företag som startas i kölvattnet av radikala kriser får bättre resultat, överlevnadsförmåga och högre tillväxt än de andra, säger Jiyoung Kim.

Dock pekas det på att fördelar på företagsnivå, som ökad efterfrågan och minskad osäkerhet, är vanligare vid gradvisa förändringar.

Rådet till entreprenörer är att inte blint lita på magkänsla när de beräknar entreprenörspotentialen i en omvärldsförändring, då man lätt påverkas av aktuella erfarenheter. Det är också viktigt med inspel från rådgivare och mentorer att se både positiva och negativa aspekter av omvärldsförändringar.

Esbri: Hög tilltro till entreprenörskap i kristider