ELKRISEN

Rapport: 800 000 jobb i riskzonen utan snabb utbyggnad av elproduktion

Malin Johansson, energi- och klimatansvarig på Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM). Bild: Bengt Säll

En snabb utbyggnad av elproduktion och elnät i Sverige är avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, enligt en ny rapport från Industrirådet.

I rapporten lyfts flera förslag för hur Sverige ska kunna lyckas med en snabb och kraftig utbyggnad av elproduktion och elnät.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen tvingas lämna Sverige. Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig, IKEM, i ett pressmeddelande.

Industrirådet samlar företrädare för företag och anställda i den svenska industrin där medlemmarna är ett 20-tal arbetstagar- och bransch samt arbetsgivarorganisationer.

IKEM: 800 000 jobb i riskzonen

Rapport: Industrin driver klimatomställningen