KRITIKEN MOT HYRESREGLERINGEN

Timbro: Därför måste hyresregleringen avskaffas helt

Fredrik Kopsch, chefsekonom på Timbro. Bild: Pressbild

Hundratusentals unga tvingas bo kvar hos sina föräldrar för att de inte kan få tag i en bostad. Det finns bara en lösning på det här problemet – att avreglera hyresmarknaden. Det skriver Fredrik Kopsch, chefsekonom på Timbro, i en debattartikel på SvD.

Bostadsbristen är stor i många svenska städer och som ett resultat av den tvingas många unga bo kvar i sina föräldrahem. Sättet att lösa problemet stavas avreglering. Det menar Fredrik Kopsch, chefsekonom på Timbro, som i en debattartikel på Svenska Dagbladet ger sin syn på situationen.

Enligt Kopsch leder till exempel förtur för ungdomar till ett nollsummespel där en annan grupp i så fall måste prioriteras bort. Han vill i stället se satsningar för att öka utbudet av bostäder och en avreglerad hyresmarknad.

”Men även om det är viktigt att förutsättningarna för att bygga nya bostäder förbättras, är politik för att säkerställa ett bättre nyttjande av alla bostäder som redan finns betydligt viktigare. För att säkerställa att hushållen får god tillgång till bostäder behöver fria hyror fasas in i hela beståndet”, skriver han.

Svenska Dagbladet Debatt: ”Förtur för unga skapar orättvisor”