DEN SVENSKA SÄKERHETEN

USA får tillgång till baser i Sverige

Försvarsminister Pål Jonson (M) och USA:s försvarsminister Lloyd Austin har nu skrivit på ett avtal om fördjupat försvarssamarbete som ger USA tillgång baser och lagring av försvarsmateriel i Sverige. Bild: Kevin Wolf/AP/TT

Försvar (TT)

Sverige och USA har skrivit på ett avtal om fördjupat försvarssamarbete.

Avtalet ger den amerikanska militären rätt och möjlighet att använda totalt 17 svenska baser, anläggningar eller övningsområden över hela Sverige.

– Vi har redan haft ett nära och bra samarbete med USA. Med det här kommer det att bli ännu starkare, säger försvarsminister Pål Jonson (M) till TT i telefon från Washington och talar om en historisk dag.

Avtalet skrevs under av Jonson och USA:s försvarsminister Lloyd Austin vid en ceremoni i försvarshögkvarteret Pentagon i Washington i USA på tisdagskvällen.

Stöd vid kris

– Det kommer att skapa bättre förutsättningar för Sverige att kunna få stöd av USA vid händelse av krig eller kris, säger Pål Jonson.

– Och det kommer också att vara bra för det nordiska försvarssamarbetet.

Grunden för USA:s försvarssamarbete i den del av världen där Sverige ligger är Nato. Men ett avtal likt det Sverige nu har skrivit på ger USA möjlighet att agera snabbare, utan att behöva vänta in beslut i Nato om att Nato som allians ska agera.

Försvarsministern hänvisar till att Norge redan har ett sådant avtal och att Danmark och Finland är på väg att som Sverige få till stånd sådana avtal. Även de baltiska länderna, Polen, Tjeckien och Ungern har avtal med USA.

Fler än Norge

Norge skrev under sitt avtal förra året. I det nämns totalt fyra baser/anläggningar som USA får tillgång till. I det svenska avtalet är det 17, från Kiruna, Boden och Luleå i norr till Ronneby och Revingehed i söder.

– Det är befintliga militära garnisoner eller platser, det handlar inte om att etablera några nya amerikanska baser och det kan handla om ett avgränsat område, säger Pål Jonson.

Han säger att den svenska försvarsmakten och den amerikanska har haft en dialog och kommit överens om lämpliga platser som kan skapa lämpliga förutsättningar för mark- sjö- eller luftstridsförband.

– Det finns en militär logik som understödjer valet av platser.

Om skillnaden mellan amerikansk tillgång i Norge och Sverige säger Jonson att Sverige är ett stort och avlångt land.

– Då kan det finnas skäl att kunna ha fler platser än vad Norge har. Det är inte alls säkert att alla 17 kommer att tas i anspråk, men det finns en handlingsfrihet.

För att gälla måste avtalet godkännas av riksdagen, med tre fjärdedelars majoritet. Regeringen kommer att lägga en proposition till riksdagen med avtalet och Pål Jonson bedömer att avtalet ska kunna träda i kraft inom ett år.

Lars Larsson/TT

Peter Wallberg/TT

Fakta

Berga: regementsområde och övningsområde

Boden: regementsområde och övningsområde

Halmstad: regementsområde och flottiljområde

Härnösand: övningsområde och hamn

Kiruna: militärläger och övningsområde

Kristinehamn: regementsområde och övningsområde

Kvarn: militärläger och övningsområde

Luleå: flottiljområde

Ravlunda: militärläger och övningsområde

Revingehed: regementsområde

Ronneby: flottiljområde

Såtenäs: flottiljområde

Uppsala: flottiljområde

Vidsel: flygplats och test-och evalueringsområde

Visby: regementsområde och övningsområde

Älvdalen: militärläger och övningsområde

Östersund: militärläger och övningsområden

Källa: Regeringen

Fakta

Avtalet är på engelska förkortat till DCA, Defence Cooperation Agreement.

USA har ingått DCA med flera allierade länder.

Avtalet reglerar praktiska frågor för USA:s militär i värdlandet. Det tar upp till exempel tillträde för amerikanska förband, skattefrågor och möjlighet till förhandslagring av materiel. DCA pekar ut platser där samarbetet mellan USA och värdlandet främst ska äga rum.

DCA utgår till stor del från Natos avtal, Nato SOFA, om statusen för Natos medlemsstaters styrkor i ett annat Natolands territorium.

Källa: Finlands utrikesministerium, TT