BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Företag möter onödiga hinder vid ansökningar om kameraövervakning

Bild: Johan Nilsson/TT

En fjärdedel av ansökningarna om kamerabevakning skickas in i onödan, visar en kartläggning av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), rapporterar Aktuell Säkerhet.

Det vanligaste skälet för ansökningarna är att förebygga brott. Offentliga aktörer och andra som utför uppgifter av allmänt intresse måste ansöka om tillstånd för kamerabevakning hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) på platser där allmänheten har tillträde.

Samtidigt finns det fall där bevakningen inte kräver tillstånd. Det kan exempelvis handla om att aktören inte behöver söka tillstånd eller att ansökan gäller ett område dit allmänhet inte har tillträde.

Fler än var fjärde ansökan som IMY tar emot kräver inte tillstånd enligt kamerabevakningslagen och skickas därmed in i onödan.

– Många verksamheter efterfrågar mer information om kamerabevakning. Vår förhoppning är att vår nya vägledning om kamerabevakning ska underlätta i det praktiska arbetet, säger Jenny Bård, chef för enheten för kamerabevakning på IMY.

Aktuell Säkerhet: Var fjärde ansökan om kamerabevakning onödig