DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Enkät: Vikande kundefterfrågan största hotet mot företag

Bild: Fredrik Sandberg/TT

En vikande kundefterfrågan är det största hotet mot svenska företags överlevnad det närmaste året, visar en rapport från data- och analysföretaget Dun & Bradstreet.

Efter det kommer energipriser, stigande kostnader och cybersäkerhet. En förändring från förra året då energipriserna var det största hotet.

Cybersäkerhet har seglat upp som ett allt större hot det senaste året.

Vidare bedömer en av sex av de tillfrågade företag en svag eller icke-existerande motståndskraft till dessa hot.

Rapport: Data-driven resilience: Powering growth in uncertain times