ELKRISEN

Lägsta förtroendet för elbranschen på 15 år

På frågor om vad som kan få kunderna att stanna kvar hos sina elbolag beskrivs bättre digitala tjänster som en viktig faktor, efter prisfråga, enligt SKI. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Ekonomi (TT)

Kundernas nöjdhet för de stora el- och värmebolagen fortsätter att falla. Branschen som helhet får sitt lägsta betyg på 15 år, visar en färsk undersökning från Svenskt kvalitetsindex (SKI).

Sammantaget minskar kundnöjdheten med 1,0 indexenheter, till 63,2 i en färsk och årlig mätning av privat- och företagskundernas nöjdhet med elhandlare, elnätsbolag och fjärrvärmeleverantörer.

Ekonomisk kris och global osäkerhet påverkar kundernas behov, krav och förväntningar, konstaterar SKI.

– Branschen är inne i en negativ trend och har inte klarat av de ändrade kundkrav som är ett resultat av de senaste årens kriser, säger Johan Parmler vd på SKI.

"Kunderna vill påverka"

Han påtalar att kundengagemanget är stort, men att branschen inte har lyckats möta deras behov.

– Elkunderna vill kunna påverka. De är kunskapstörstande och intresserade.

– Under förra året fick kunderna i princip all information om elpriserna via medier. Det är hög tid att branschen tar över den stafettpinnen och lyckas informera om det här på ett enkelt och begripligt sätt.

Betygen har fallit rejält inom fjärrvärmen. Historiskt har kundnöjdheten bland fjärrvärmekunder hållit uppe nivån för hela branschen, men i år är det tvärtom. Nu ses en mindre nedgång bland företagskunder och en kraftig nedgång bland privatkunder. Det är främst ett minskat prisvärde som belastar nöjdheten, enligt SKI.

Inom elhandeln ökar nöjdheten något bland både privat- och företagskunder, medan den fortsätter att minska också för elnätskunder.

Plånboken går före klimatet

Förra årets branschstudie präglades av en högljudd politisk debatt inför riksdagsvalet, hot om elbrist, kostnadskris och nedringda kundtjänster hos energiföretagen. Även om det i år varit lugnare, så har fjolårets turbulens satt sina spår i både kundbeteenden och behov, bedömer Johan Parmler.

– Energibranschen är långt ifrån att vara en lågintressebransch, säger han.

I studien ställs även frågor om kunders medvetenhet och förändringsvilja kring olika hållbarhetsperspektiv. Indikationen är att pris även i år konkurrerar ut miljö och klimat.

– Vi såg den här tendensen förra året, att plånboken konkurrerar ut hållbarhetsfrågor. Det återstår att se om trenden håller i sig, säger Johan Parmler.

Bland privatkunder är det närmare 4 av 10 som anger att man anpassat sin elanvändning för att spara pengar. Det är däremot bara 2 av 10 som uppger att man gjort en anpassning för att bidra till minskad klimatpåverkan.

Joakim Hugert Lundberg/TT

Fakta

Svenskt kvalitetsindex (SKI) har sedan 2005 mätt kundnöjdheten bland privat- och företagskunder för elhandel, elnät och fjärrvärme.

I år har den sammantagna kundnöjdheten minskat med 1,0 indexenheter, jämfört med 2022, och landar på 63,2, vilket är det lägsta på 15 år.

Bland elhandlarna får GodEl högst betyg av privatkunderna. På andra plats hamnar Tibber, som följs av Skellefteå Kraft och Trollhättan Energi.

Lägst betyg ger privatkunderna Fortum. Näst sämst betyg får Eon, följt av Vattenfall och Oskarshamn Energi.

I snitt får branschen en kundnöjdhet på 64,2 . GodEls betyg landar på 77,6 och Fortums på 58,3.

Bland elnätsbolagen får Skellefteå Kraft högst betyg av privatkunderna, 72,4. Sämst betyg får Falbygdens Energi, 36,2.

Skellefteåkraft får också bäst betyg av privatkunderna bland fjärrvärmebolagen. Även här hamnar Eon i botten.

Betygen bygger på närmare 10 400 intervjuer genomförda under oktober och november. Enligt SKI brukar ett betyg under 60 avspegla stora svårigheter att motivera kunder att stanna kvar, medan ett betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Källa: Svenskt kvalitetsindex