DET SVENSKA LANTBRUKET

Alla vildsvin i kärnområdet ska avlivas

Skylt uppsatt av Fagersta kommun med texten "Afrikansk svinpest på vildsvin i Fagersta. Förbjudet att visats i skogarna". Bild från september. Bild: Pontus Lundahl/TT

Djur (TT)

Alla vildsvin i det svinpestsmittade kärnområdet kring Fagersta ska avlivas, uppger Jordbruksverket för P4 Västmanland.

Vildsvinen i den större smittade zonen i Västmanland ska också så långt som möjligt avlivas för att begränsa smittan, uppger Lena Hellqvist Björnerot, chefsveterinär vid Jordbruksverket, för radion.

Jakten ska ske med bland annat fällor och genom att mat läggs ut för att locka dit svinen.

När svinpesten upptäcktes fanns det enligt en bedömning cirka 500–1 000 vildsvin i den smittade zonen, varav cirka 100 i kärnområdet.

"Som läget ser ut nu finns goda förutsättningar för att bli av med smittan tidigare än vi hade vågat tro", säger Karl Ståhl, statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt, i ett pressmeddelande.

Om och hur restriktionerna i området kan lättas kommer att bedömas löpande.

"Vi ska inte ha hårdare restriktioner än vad läget kräver. Resultatet från provtagning av avlivade djur och kadaver kommer att ha stor betydelse för eventuella lättnader och i slutändan hävandet av samtliga restriktioner", säger Lena Hellqvist Björnerot.