Branschen tvingas importera ägg efter brist

Sedan januari i år har det varit äggbrist i Sverige – nu tvingas livsmedelsindustrin importera ägg från Nederländerna. Bild: Tim Aro/SvD/TT

Samhälle (TT)

Bestående äggbrist innebär import från länder där hönor sitter i bur och där salmonella är betydligt vanligare än i Sverige.

Sveriges största äggproducent CA Cedergren har under året fått avliva 1,9 miljoner värphöns efter salmonella. Under onsdagen stod det klart att alla anläggningens hönor nu måste avlivas för att komma tillrätta med smittan.

Sedan början av året har ägg från Sveriges största äggproducent inte nått handeln för vanliga konsumenter. Äggen har i stället gått till livsmedelsindustrin där man exempelvis har gjort äggpulver av dem Nu tvingas branschen importera ägg från andra länder för att klara sitt behov.

– Flera av våra grannländer har även de äggbrist just nu. Finland har också haft smittor, vilket är en ny situation för landet, säger verksamhetsledare Marie Lönneskog Hogstadius på Svenska ägg.

Det leder till att Sverige behöver importera ägg från länder längre bort än tidigare. Ett land som branschen kommer att börja importera från är Nederländerna, där man inte har samma krav på djurhållning som i Sverige.

– De har mer problem med salmonellasmitta, de använder mycket mer burar i sin djurproduktion och de trimmar till viss del näbbarna på hönsen fortfarande, säger hon.

Sedan början av året har Sverige haft äggbrist, något som har drivit upp priserna. Men till jul kommer vanliga konsumenter förhoppningsvis inte märka av bristen, utan det kommer finnas ägg i butikerna, enligt Svenskt ägg.

– Det kommer finnas ägg på hyllorna. Vi prioriterar äggen till konsumenterna så man behöver inte vara orolig för någon stor brist, säger Marie Lönneskog Hogstadius.

Moa Persson/TT

Fakta

Salmonellabakterier lever i tarmen och sprids framför allt via livsmedel som äts utan att ha hettats upp ordentligt.

I Sverige är mindre än en procent av alla livsmedel och livsmedelsproducerande djur smittade med salmonella. Det skiljer sig från flera andra länder i Europa, där smittan ofta finns i exempelvis rå kyckling och ägg.

Varje år drabbas omkring 3 000 personer i Sverige, de flesta smittas utomlands. Typiska symtom är buksmärta, feber och diarré.

Det går att minska risken att insjukna genom att skölja grönsaker noggrant, ha god hygien vid matlagning och hetta upp maten tills den blir rykande varm. Salmonellabakterierna dör vid temperaturer över 70 grader.

Salmonella är mycket ovanligt i svenska ägg men i slutet av 2022 och början av 2023 återkallades ägg från en stor svensk äggproducent på grund av salmonella.

Källor: Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.