FRAMTIDENS TRANSPORTER

Blivande lastbilsförare får bristande utbildning

Lastbil Bild: Anders Wiklund/TT

Utbildning (TT)

Yrkesförarelever på komvux, som utbildas till att köra tung lastbil och släp, riskerar att få en bristfällig utbildning.

När Skolinspektionen kontrollerade utbildningskvaliteten hos 28 utbildningsanordnare fann den brister hos 25 av dem.

Det handlade bland annat om eleverna inte fått träna tillräckligt på att lasta gods med exempelvis truck, eller köra med olika fordonskombinationer. I något fall hade eleverna inte fått öva på att köra i mörker och på halt väglag.

"För elever som utbildar sig till yrkesförare kan brister i utbildningen få allvarliga konsekvenser. Både i form av olyckor och skador på människor och gods samt konsekvenser för ekonomi och miljö", säger Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör i ett pressmeddelande.

Anna Lena Wallström/TT