ENERGIPRISERNA

Gammalt oljelager förvandlas till rekordstort fjärrvärmelager

Bild: Janerik Henriksson/TT

Ett gammalt oljelager i Västerås från kalla kriget håller på att omvandlas till vad som kan bli världens största energilager för fjärrvärme, skriver Energinyheter.

Bergrummet, som ursprungligen byggdes för att lagra eldningsolja 5 på 1970-talet, har en kapacitet av 300 000 kubikmeter.

Efter att ha avslutat en omfattande oljesanering i maj 2023, har Mälarenergi installerat rör och andra nödvändiga komponenter i de tre skepp som bergrummet består av. Tanken är att få en jämnare produktion och på så sätt få bort fossileldade reservanläggningar.

– Bergrummet kommer fungera som en jättelik underjordisk termos. Här kan Mälarenergi lagra hela 13 GWh fjärrvärme. Det i sin tur möjliggör ökad elproduktion i Västerås, även när utetemperaturen är låg, säger Magnus Eriksson, affärsområdeschef för värme inom Mälarenergi till tidningen.

Oljesaneringen var klar i maj 2023 och uppfyllnad påbörjas vid årsskiftet. Lagret ska vara i drift sommaren 2024 och beräknas kunna förse Västerås fjärrvärmekunder så länge som två veckor beroende på temperatur.

– Energilagret är en viktig del av det vi på Mälarenergi kallar Resan mot noll – att uppnå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid.

Energinyheter: ”Finalen närmar sig för ett gigantiskt energilager i Västerås”