DET SVENSKA LANTBRUKET

"Kan ta år innan utbrottet av svinpest är över"

Jaktlag har sökt av delar av hela den smittade zonen. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Djur (TT)

Totalt har 37 fall av afrikansk svinpest bekräftats hos vildsvin i Västmanland.

Det kan ta år innan man helt får bukt med svinpestutbrottet. Tillsammans med utländska experter diskuteras nu bland annat staket runt det drabbade området.

Två veckor har gått sedan det första fallet med bekräftad afrikansk svinpest konstaterades i Sverige. Så länge man inte har utbrottet i Västmanland under kontroll kommer man att hitta fler fall, enligt statsepizootolog Karl Ståhl.

– Vi har gjort jättemycket och varit oerhört snabba de här två veckorna men risken är att motivationen tryter längre fram. Det finns ingen "quick fix" och det kommer ta många, många månader eller år innan vi har hanterat hela utbrottet, säger han.

Än så länge har kadaver bara hittats i kärnområdet i Fagersta och Norbergs kommuner.

– Alla jaktlag har sökt av delar av sina områden i smittozonen men inte överallt. Det krävs att man fortsätter leta och sedan gör det igen.

EU-experter på plats

Belgien är det land i EU som lyckats bäst i kampen mot smittan. Där tog det två år från att det första fallet konstaterades till att man kunde bevisa att smittan var borta.

På onsdagen anlände tre EU-experter från bland annat Belgien till Fagersta för att dela med sig av sina erfarenheter från att ha bekämpat smittan.

– De kommer att lämna rekommendationer efter besöket. Det är ett sätt att hjälpas åt mellan medlemsstater i EU, säger Karl Ståhl.

Kan bli aktuellt med stängsel

En åtgärd som har diskuterats är att uppföra ett stängsel runt kärnzonen.

– Det är en av de åtgärder vi har diskuterat. Det skulle inte vara runt hela den smittade zonen utan där man har hittat de döda djuren. Men det är Jordbruksverket som tar det slutliga beslutet, säger Karl Ståhl.

Före utbrottet fanns det omkring 500 till 1 000 vildsvin i det smittade området. Hittills har 37 vildsvin bekräftats smittade med afrikansk svinpest.

Moa Persson/TT

Fakta

Afrikansk svinpest är en smittsam virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar med allvarlig sjukdom som följd och död oftast inom en vecka.

Bland symtomen finns feber, blödningar, vinglighet och dålig matlust.

Sjukdomen drabbar inte människor.

Sjukdomen finns i Europa sedan 2007 och EU sedan 2014.

Allmänhet och jägare i hela Sverige, men framför allt i Västmanland, uppmanas att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA.

Grishållare uppmanas att se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär vid tecken på sjukdom eller ökad dödlighet.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)