DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Två år av underskott i offentliga finanser

Det blir minus i Sveriges offentliga finanser i år och 2024. Arkivbild. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Ekonomi (TT)

Minskade kapitalskatter och större underskott i kommunsektorn bidrar till att det blir minus i Sveriges offentliga finanser både i år och nästa år, enligt en ny bedömning från Ekonomistyrningsverket.

"Hög inflation och stigande räntor bidrar till att svensk ekonomi är i en mild lågkonjunktur som fördjupas något 2024", skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

I år landar underskottet i den offentliga sektorn, staten och kommunsektorn, på 47 miljarder kronor, för att ligga på samma nivå nästa år, enligt ESV. Störst är underskottet i kommuner och regioner.

Men risken är att det blir sämre än så:

"Vår bedömning är att det strukturella sparandet ligger nära målnivån 2023 och 2024, men det är innan vi beaktat åtgärder i budgetpropositionen för 2024. Målnivån riskerar därmed att underskridas nästa år", skriver ESV:s biträdande prognoschef Ann-Sofie Öberg.

Men samtidigt är skulden i den offentliga sektorn låg.