DET SVENSKA LANTBRUKET

Svårt ta fram vaccin mot svinpest

Det forskas intensivt för att ta fram ett vaccin mot Afrikansk svinpest men det är svårt att lyckas. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Djur (TT)

Vaccin mot svinpest ligger högt på mångas önskelista men det är lättare sagt än gjort att ta fram. Virusets förmåga att lura immunsystemet är en av orsakerna.

När svinpesten drabbar vildsvin ökar oron för att även tamgrisar ska drabbas. Forskning pågår för att ta fram ett effektivt vaccin mot viruset som orsakar sjukdomen, men det har visat sig vara svårt, vilket Vetenskapsradion har rapporterat om.

– Om man vill ha ett vaccin som gör att svinen producerar antikroppar är det ganska lätt. Men det räcker uppenbarligen inte för svinpesten, säger Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala till TT.

Komplext som tuberkulos

Till skillnad från till exempel influensa, där höga nivåer av antikroppar hos en individ ger ett gott skydd, har svinpest ett mer komplext sätt att påverka djuren när det leder till sjukdom.

– Man kan jämföra det med tuberkulos till exempel som har varit väldigt svårt att ta fram ett bra vaccin emot, trots många år av forskning, säger Susanna Sternberg Lewerin.

Det som har visat sig fungera är så kallat levande vaccin, när aktivt virus ges till friska svin. Men ett sådant har flera utmaningar, bland annat hanteringen. Det levande viruset kan muteras och spridas mellan djuren. Det kan också leda till en slags falsk trygghet.

– Om vaccinet skyddar mot sjukdom men inte mot smittan kan det resultera i att man har djur som verkar friska men sprider smittan till icke vaccinerade djur.

Kommer ta tid

Levande vacciner används i bland annat Kina, men hittills med begränsad framgång.

– Det forskas mycket på detta men som det ser ut nu är vi inte nära att få ett godkänt vaccin mot svinpest i Europa, säger Susanna Sternberg Lewerin.

Afrikansk svinpest är en smittsam virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar med allvarlig sjukdom som följd. Djuren dör oftast inom en vecka. Svinpest drabbar svindjur och människor och andra djur som hundar blir inte sjuka om de kommer i kontakt med viruset.

Petra Hedbom/TT

Fakta

Afrikansk svinpest finns i Europa sedan 2007 och inom EU sedan 2014.

Allmänhet och jägare i hela Sverige, men framför allt i Västmanland, uppmanas nu att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA.

Grishållare uppmanas att se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär vid tecken på sjukdom eller ökad dödlighet.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt