DET SVENSKA LANTBRUKET

SVA utökar området för testning av svinpest

Området där Jordbruksverket har infört restriktioner efter fynden av afrikansk svinpest utanför Fagersta. Bild: Pressbild.

Djur (TT)

Området för letandet efter vildsvin smittade med afrikansk svinpest kommer att utökas utanför smittozonen kring Fagersta och Norberg. Nu kommer man även börja leta efter döda vildsvin på markerna runt omkring, rapporterar Expressen.

Anledningen till att Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ska utöka testzonen är att det är svårt att veta om smittan finns utanför den smittade zonen eller inte.

– Hittills är det ett väldigt litet begränsat område där vi har hittat de här positiva fallen men vi har å andra sidan inte letat utanför och det måste vi börja göra nu, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA, till tidningen.

Än så länge finns det inga planer på att utöka området med restriktioner.