DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Högre skatteinkomster gav överskott för staten i juli

Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör. Arkivbild. Bild: Stina Stjernkvist/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Statens betalningar gav ett överskott på 6,5 miljarder i juli, enligt Riksgälden. Det kan jämföras med myndighetens prognos på ett överskott på 0,1 miljarder kronor.

Skillnaden mot prognosen beror främst på högre skatteinkomster samt lägre betalningar från myndigheter än väntat.

Effekterna motverkades delvis av utbetalningar av elstöd till företag.

Skatteinkomsterna var cirka 5 miljarder kronor högre än beräknat. Vidare var betalningar från myndigheter sammanlagt omkring 3 miljarder kronor lägre än väntat.

"Därutöver stärktes det primära saldot även med 10 miljarder kronor som följd av en överföring från Svenska kraftnäts konto i Riksgälden. Pengarna ska användas för utbetalning av elstöd till företag", skriver Riksgälden i ett pressmeddelande.