MSB-chefen om bränderna: "Vi var inte bra 2018"

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Bild: Fredrik Sandberg/TT

Bränder (TT)

MSB har redan deltagit med hjälp i fler bränder i år än hela förra året. Erfarenheterna från skogsbränderna 2018 har gjort myndigheten bättre, enligt MSB-chefen. ”Det finns ett före och ett efter. 2018 var vi inte så bra”, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Låga vattennivåer i södra Sverige. Höga temperaturer och bränder i skog och mark. Sommaren 2023 har börjat extremt och riskerar att fortsätta så.

– Det är ju inte bara i Sverige utan en bild vi delar med andra delar av Europa. Vi har prognoser som pekar på att det kommer att vara en varm och torr sommar, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Hittills i år har MSB deltagit med förstärkning i 113 bränder. Förra året i 96 – totalt.

– Vid samma tidpunkt förra året hade vi släckt färre bränder än i år. Torkan och värmen har kommit så tidigt, så vi måste ta höjd för att vara uthålliga, säger Petri Gornitzka.

En del av de ökade insatserna kan förklaras av att MSB oftare rycker ut och hjälper räddningstjänsten vid bränder. Det är en del av det arbete som gjorts efter skogsbränderna 2018 där insatserna kritiserades för att ha varit för sena och för oorganiserade. Mycket har hänt sedan dess säger generaldirektören.

– En sak som vi är bättre på sedan 2018 är att med hjälp av flygande resurser och satelliter upptäcka bränder i tid och använda resurser som helikoptrar tidigt. Det gör att vi kan möta problemet tidigare.

"2018 var vi inte så bra"

Hon nämner också åtgärder som att räddningstjänsterna arbetar mer över kommungränserna för att ge varandra stöd och ett nytt systemtänk där ansvaret är tydligt fördelat.

TT: Ser ni konkret att bränderna i sommar skulle vara värre om ni arbetade som tidigare?

– Det är svårt att ge en siffra på det, men berättelserna och erfarenheterna är väldigt tydliga från räddningstjänsten och MSB att vi har blivit bättre.

– Det finns ett före och ett efter. 2018 var vi inte så bra. 2023 har vi ett tydligt sätt att jobba på som så här långt har tjänat oss väl i sommar.

Restriktioner på vatten?

Klimatförändringarna är ett faktum med ett varmare klimat och mer extremväder som resultat. På Gotland, där generaldirektören sitter i skuggan vid ett bord på en uttorkad gräsmatta i Almedalen, är vattennivåerna ovanligt låga. Det är de även i stora delar av södra Sverige och de närmar sig samma nivåer som extremsommaren 2018.

Petri Gornitzka utesluter inte att vi någon gång i framtiden kan bli tvungna att införa restriktioner av vattnet och tar den nuvarande bristen på kemikalier som renar vattnet som exempel.

– Man kan inte utesluta att två kriser kommer samtidigt – som brist på vatten och brist på vattenrening. Då kan man inte utesluta restriktioner.

– Där har vi inte hamnat än och jag säger inte att vi gör det men vi måste förstå att det kan uppstå parallella kriser som måste hanteras.