KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Metallfynd pekas ut som riksintresse

Exempel på mineraliserad gång med sällsynta jordartsmetaller (REE-fosfatmineralen xenotim och monazit ) i Olserum. Arkivbild. Bild: Stefan Andersson/SGU/TT

Geologi (TT)

Det finns så mycket sällsynta och värdefulla jordartsmetaller i Olserum i Västerviks kommun att området nu pekas ut som riksintresse.

Möjligheterna till framtida utvinning bör säkras, anser Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Fyndigheten utanför Västervik upptäcktes redan på 1970-talet och har sedan dess dokumenterats i flera undersökningar och även varit föremål för vetenskaplig forskning.

"Ett utpekande av ett riksintresse innebär inte att fyndigheten med säkerhet kommer att utvinnas. Syftet med riksintressen är att genom dessa redovisa vilka intressen som har särskild betydelse. Med andra ord är det ett stöd till samhället vid planering av markanvändningen i området", säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén i ett pressmeddelande.

Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller är i dag till stor del koncentrerad till Kina. Samtidigt är de nödvändiga i omställningen till ett fossilfritt samhälle och behovet väntas öka.