ELKRISEN

Kommuner i norr ratar vindkraftsutredningens förslag

Bild: Helena Landstedt/TT

Kommunalråd i norr dömer ut vindkraftsutredningens förslag. "Som det ser ut nu kommer vi att säga nej till en vindkraftspark i Käymäjärvi", säger Ulrica Hammarström (S), kommunalråd i Pajala till DN.

Den röda tråden är att bristen på ekonomisk kompensation i förslagslistan.

– Just nu pågår historiska industrisatsningar här uppe som kräver mycket el. Man vill ta vår mark i anspråk och satsningarna kan ge hur många arbetstillfällen som helst. Vi gör det här för Sverige och Europa men vi måste ställa oss frågan, vad gör staten för oss? säger även Birgitta Larsson (S), kommunalråd i Gällivare.

I utredningen föreslås det att fastighetsägare kan få rätt att kräva kompensation från energibolaget som använder deras mark. Men en sådan ersättning kommer inte tillfalla kommunen såvida det inte handlar om en skatt eller statligt stöd. Ett skäl är att kommunens beslut om ja eller nej är myndighetsutövning och får inte förenas med en förhandling om ekonomisk ersättning.

Dagens Nyheter: Kommunalråd i norr sågar vindkraftsutredning