ELKRISEN

Dom: Sekretess för elstöd står sig

Fortsatt hemligt vilka som får elstöd. Arkivbild Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Sekretessen för enskildas elstöd står sig. Kammarrätten avslår en enskilds persons begäran om att Försäkringskassan skulle lämna ut handlingar som berör personer som har fått elstöd.

"Kammarrätten har nu – efter lagprövning – kommit fram till att de nya sekretessbestämmelserna inte strider mot tryckfrihetsförordningen och att bristerna i beredningen inte varit så väsentliga att det finns hinder mot deras tillämpning", skriver kammarrättsrådet Johan Axelsson, som har varit referent i målet, i ett pressmeddelande.

Den som hade begärt ut handlingarna och överklagat Försäkringskassans beslut pekade bland annat på att Lagrådet hade avstyrkt lagförslaget om sekretess.