DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Skogsindustrin återanpassar sig efter rekordår

2022 var ett rekordstarkt år för svensk skogsindustri. Nu väntar hårdare tider. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Efter rekordåret 2022 tvingas svensk skogsindustrin att återanpassa sig till verkligheten. Skogsjätten Stora Enso sänker sin prognos för helåret.

– Aktörer avvecklar lager samtidigt som det finns en underliggande svag marknad, säger Oskar Lindström, analytiker på Danske Bank.

Förra året innebar ett rekordstarkt år för den svenska skogsindustrin. Exportvärdet för papper och massa ökade med 24 procent. Totalt innebar 2022 ett rekord i exportvärde på 182 miljarder kronor, enligt Skogsindustriernas senaste marknadsrapport.

Samtidigt utgör höjda energipriser, räntor och osäkerhet på exportmarknader osäkra moln på horisonten.

Nu meddelar Stora Enso att företaget förväntar sig betydligt lägre rörelseresultat för helåret 2023 än för 2022. Det dystra beskedet togs emot med en våg av säljorder på marknaden. Aktien föll initialt med cirka 4 procent. Efter lunchtid låg kursen på minus 1,1 procent.

Stora Enso konstaterar i ett pressmeddelande att de sämre marknadsutsikterna har förvärrats mot slutet av årets första kvartal.

Bred prisnedgång

Oskar Lindström, skogsanalytiker på Danske Bank, förklarar att priserna faller på bred front inom skogsbranschen just nu.

– Priserna på pappersmassa har kommit ned. Liksom den kinesiska massaterminen den senaste månaden, säger han och syftar på investerarnas förväntningar på prisutvecklingen.

Enligt Stora Enso befinner sig hela förpackningsmarknaden i "ett försvagat tillstånd".

Oskar Lindström instämmer i beskrivningen.

– På förpackningsmarknaden ser vi underliggande svag efterfrågan, och även inom lagerutveckling.

Svag efterfrågan på wellpappråvara och konsumentkartong anses vara särskilda bekymmer för Stora Enso.

Byggsektorn väcker huvudbry

"Byggsektorn genomgår fortsatt utmaningar med ett lägre antal utfärdade bygglov och nystartade bostäder", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

– Priserna på trävaror föll under andra halvan av förra året. Det är snarare så att läget prismässigt har stabiliserats, säger Oskar Lindström.

En förklaring till det är att en majoritet av de svenska pappersbruken är integrerade bruk, till skillnad från sina europeiska motsvarigheter. Europeiska pappersbruk behövde då ofta köpa in pappersmassa, som steg i pris i takt med energipriserna.

Oskar Lindström förvånades inte över Stora Ensos sänkta prognos.

– Det som driver priser i den här cykliska branschen är inte att underliggande efterfrågan nödvändigtvis fluktuerar så kraftigt, utan det handlar mycket om lageruppbyggnad och sedan lageravveckling.

Joakim Hugert Lundberg/TT