FRAMTIDENS PENSIONER

"Pensionssystemet onödigt krångligt och dyrt"

Krångligt och dyrt, och med för låga pensioner för vissa. Nu behövs en översyn enligt Pensionsmyndigheten. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Det är dags att se över pensionssystemet, enligt Pensionsmyndigheten.

– Det är onödigt krångligt och onödigt dyrt, säger analyschefen Ole Settergren.

Pensionsmyndigheten efterlyser en rejäl översyn av pensionssystemet. Enligt Ole Settergren har olika politiska beslut och åtgärder gjort att pensionerna blir för krångliga.

– Man skjuter brett med dessa. Systemet blir svårt, för att inte säga omöjligt att begripa, säger han.

Det handlar om olika skattefinansierade tillägg och system för att motverka alltför låga pensioner.

Som det är nu har sju av tio pensionärer del av något av dessa skattefinansierade system, enligt Pensionsmyndigheten.

Skatter finansierar

– Ett mål för pensionssystemet är att det inte ska ge för låga inkomster till pensionärer. Men här i Sverige har nu ordnats med fem olika system för att motverka detta.

Det handlar dels om grundskyddet, med garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, men också om tilläggen som kommit till för att höja pensionerna för de sämst ställda på senare år. De gör det mycket svårt att överblicka systemet och begripa hur pensionen verkligen kommer att bli. Dessutom blir det onödigt dyrt för skattebetalarna, förklarar han.

Pensionssystemet kom till för 30 år sedan, och sedan dess har det spridits en slags stolthet från politikerna som var med då. Världens bästa pensionssystem som finansierar sig själv, och där livsinkomsten avgör, har det sagts.

– Den där stoltheten har inte varit så bra. Den uppfattningen har mest de som då var engagerade i pensionsreformen. Det var oklokt att föra ut den, de borde ha behållit den för sig själva.

Livslängden har ökat sedan systemet sjösattes, men det är först i år som politikerna har beslutat om att sådant som sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring ska följa med upp i åren, förklarar han.

För sent

– Men det är 10–15 år för sent. Hade försäkringsförmånerna höjts tidigare hade det gett högre pensioner, säger Ole Settergren.

Politikernas saktfärdighet har gjort att allas pensioner blir för låga, och det hotar nu systemet, enligt Pensionsmyndigheten. Därför behövs en översyn. Pensionsmyndigheten skissar på två olika alternativ, som ett slags diskussionsunderlag.

Pensionsorganisationerna välkomnar detta.

– Det är vad vi har efterlyst länge, och det är bra att de presenterar alternativ, säger Anna Eriksson, pensionsexpert på SPF Seniorerna.

Joel Stabe, pensionsekonom på PRO, tycker också att det är tydligt att det behövs en översyn för att pensionerna ska bli högre.

Han tycker att det är oroande att Pensionsgruppen, som har haft hand om pensionsfrågorna under många år, nu verkar ha kört fast.

– Politiker måste leverera ett pensionssystem som människor känner förtroende för.

– Pensionssystemet behöver renoveras, och det bästa är om det görs genom en statlig utredning, säger Joel Stabe.

Fakta

Pensionsmyndigheten efterlyser en översyn av pensionssystemet

Pensionsmyndigheten presenterar två olika alternativ som en slags diskussionsunderlag:

1. Baspension, en enhetlig pension som är lika för alla, ersätter såväl nuvarande allmänna inkomstgrundade pensioner som nuvarande grundskydd. Enligt Pensionsmyndigheten är detta radikalt, eftersom det helt tar bort kopplingen till de inkomster som individen har haft. I detta alternativ är det enbart tjänstepension och eget sparande som har en koppling till individens inkomst i arbetslivet.

2. Nuvarande allmänna inkomstgrundade pensionsförmåner, inkomst- och premiepension ska vara kvar oförändrade. Men grundskyddet ersätts av en ny grundskyddsförmån som avräknas krona för krona mot inkomstrelaterad pension.

Källa: Pensionsmyndigheten