BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Vanligt med dataintrång utanför kontoret

Bild: Åserud, Lise

En global forskningsstudie från Fortinet visar att två av tre företag utsatts för dataintrång vid arbete utanför kontoret.

Efter pandemin har många företag låtit sina anställda jobba hemifrån. Men hybridarbete medför också vissa risker. Enligt en ny undersökning från Fortinet uppger 62 procent av företagen att de råkat ut för någon form av säkerhetsincident under de senaste åren som i någon mån beror på att medarbetaren befunnit sig utanför kontorets nätverk.

Undersökningen bygger på svar från 570 företag med fler än 100 anställda över hela världen.

– Ur ett säkerhetsperspektiv innebär hybridarbete att organisationen får ytterligare attackvektorer att hantera och att det introduceras nya faktorer som säkerhetsavdelningen inte har kontroll över – till exempel medarbetarnas egna nätverk. Det krävs ett strukturerat cybersäkerhetsarbete för att hantera det på ett tillförlitligt sätt, säger Lars Berggren, Sverigechef på Fortinet i ett pressmeddelande.