BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Företag samarbetar med myndigheter för att stoppa narkotika

Ett ny utbildning ska ge aktörer rätt verktyg för att minska narkotikasmugglingen, skriver Sydsvenska handelskammaren i ett pressmeddelande.

Legala transportföretag blir utnyttjade i smugglingen av narkotika och smugglingen har blivit mer effektiv på senare tid. Därför startas nu en utbildning för de som arbetar med hantering av godstransporter. Länsstyrelsen Skåne, Tullverket, Polismyndigheten och Sydsvenska handelskammaren står bakom utbildningen.

– Det behövs en ökad kompetens om detta i hela godstransportkedjan, från företaget som köper en transport till de som utför transporten. Det behövs också större kunskaper om vad man kan göra för att skydda sig och vem man ska vända sig till när man upptäcker något misstänkt, säger Erik Ehn Blomgren, expert inom kompetensförsörjningsfrågor på Handelskammaren, i en kommentar.

Sydsvenska handelskammaren: Företag i samrbete med Tullverket och Polisen mot narkotika