RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Thedéen: Inflationen måste ned

Riksbankschef Erik Thedéen i samband med sitt tal i anslutning till ett seminarium som anordnas av Nordea. Bild: Henrik Montgomery/TT

Ekonomi (TT)

Inflationen måste vända ned i år. Det understryker riksbankschefen Erik Thedéen i ett tal under eftermiddagen.

"Inflationen behöver vända ner på ett tydligt sätt i år. Vår bedömning i februari var att det behövs högre räntor för att inflationen ska stabiliseras vid målet inom rimlig tid. Samtidigt medför detta en kostnad för många hushåll", säger Thedéen i en sammanfattning av talet som lagts ut på Riksbankens hemsida.

En långvarig inflation är betydligt mer kostsam för hushållen än de räntehöjningar som nu gjorts, enligt riksbankschefen. Inför nästa räntebesked i april, säger han:

"Innan vårt nästa beslut i slutet av april kommer vi ha fått mer information om den ekonomiska utvecklingen, inklusive ett nytt utfall för inflationen. Vi kommer som alltid väga ihop all information och göra en ny samlad bedömning inför nästa beslut".

I sitt tal tog Thedéen också upp den senaste tidens bankoro med först utvecklingen i USA med bland andra Silicon Valley Bank, därefter schweiziska Credit Suisse.

Som konsekvens har lånevillkoren för europeiska banker stramats åt på obligations- och derivatmarknaden men samtidigt konstaterar Thedéen att de svenska storbankerna är stabila och välkapitaliserade med strikta likviditetskrav, vilket ger ett skydd åt sektorn.

"Även om läget har blivit lite lugnare finns det en underliggande oro för att problemen ska sprida sig till andra banker och vidare i det finansiella systemet. Jag tycker man ska ha en sansad men också ödmjuk inställning till den risken", säger han.