DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Krisbanken svårsåld – bryts upp i två delar

Silicon Valley Bank. Bild: Jeff Chiu/AP/TT

Det är många som vill köpa kollapsade Silicon Valley Bank (SVB), enligt amerikanska myndigheter. Ändå är den svårsåld. För att hitta rätt köpare förlängs budtiden och bankens tillgångar delas i två.

Silicon Valley Bank (SVB) ligger ute till försäljning. Den amerikanska bankövervakningsmyndigheten FDIC, som tog kontroll över banken för drygt en vecka sedan, har hittills haft som mål att sälja hela bankens verksamhet.

Nu tänker myndigheten om.

Intresset för att köpa bankens tillgångar sägs nämligen vara så stort att FDIC inte kunnat avsluta affären. Myndigheten väljer därför att förlänga försäljningen och bryta upp bankens tillgångar i två delar.

"För att förenkla budprocessen och utöka antalet potentiella köpare kommer FDIC att tillåta separata bud på Silicon Valley Bridge Bank och Silicon Valley Private Bank", skriver FDIC i ett pressmeddelande.

Silicon Valley Bridge Bank är namnet som FDIC gav banken när de tog över den, och som agerar brygga till dess att man hittar en ny ägare. SVB Private Bank riktar sig till bankens rikare kunder.

Potentiella köpare har fram till onsdag på sig att lägga bud på SVB Private Bank, och fram till fredag för Silicon Valley Bridge Bank.

Fakta

Silicon Valley Bank (SVB) är USA:s 16:e största bank, grundad 1983.

Med huvudkontor i Santa Clara, Kalifornien, har verksamheten främst varit inriktad mot techbolag i Silicon Valley-området. Bland dessa finns till exempel startup-bolag inom hälsosektorn, riskkapitalbolag men också företag inom vinindustrin som har stor närvaro i området.

Den 8 mars kom dock det oväntade beskedet att SVB behövde få in 2,25 miljarder dollar för att stärka upp sin balansräkning.

Bakgrunden till problemen är att SVB investerat i så kallade långa statsobligationer. Sedan investeringarna har USA:s centralbank höjt styrräntan flera gånger och priset på obligationerna sjunkit kraftigt. Banken fick därmed sälja obligationerna med förlust och behövde då få in nytt kapital.

Efter ett kraftigt kursras på 60 procent under torsdagen handelsstoppades aktien och bankövervakningsmyndigheten Federal Deposit Insurance (FDIC) tog över kontrollen.