DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Lantbrukare ser mörkt på framtiden

Det blir allt dyrare att driva lantbruk. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Ekonomi (TT)

Höga kostnader för varor som el och mineralgödsel bidrar till en minskad framtidstro bland de svenska lantbrukarna, visar "grönt näringlivsindex" från Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Inom branschen är det bara skogsbrukarna som är optimistiska.

"Det är bekymmersamt att synen på den framtida konjunkturen i det gröna näringslivet fortsätter vara så svag, vilket speglar ett högt kostnadsläge för viktiga insatsvaror och oro för hur framtida prisbild och efterfrågan kommer att utveckla sig", säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF, i ett pressmeddelande.

Indexet landar på 92,8 procent för årets första kvartal, en nedgång med 2 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2022.

Det är sjunde kvartalet i rad som indexet visar att lant- och skogsbruksföretagarna ser negativt på konjunkturen under de närmaste månaderna.