ELKRISEN

Undersökning: 9 av 10 danskar är positiva till vindkraft

Genrebild. Bild: Paul Kleiven

92 procent av danskarna är positiva till vindkraft. Det innebär att de är mest positiva till vindkraft i Skandinavien, enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag av teknikkonsulten COWI.

I Norge är 62 procent positiva och i Sverige är 72 procent positiva till vindkraft.

–– Satsningar på vindkraft i kombination med övriga kraftslag är helt nödvändigt för att lösa det kraftigt ökande elbehovet de kommande decennierna. I Danmark har man levt sida vid sida med vindkraften under lång tid. Därför är det troligt att den negativa inställningen nästan försvinner helt när vindkraften blir en naturlig del i vardagen, säger Pontus Haag, ansvarig för samhällskontakter på COWI i Sverige, i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Danskarna mest positiva till vindkraft i Skandinavien