SVENSKA INNOVATIONSKLIMATET

Då träder det nya enhetliga patentsystemet i kraft

Peter Strömbäck, generaldirektör på Patent- och registreringsverket. Bild: Knut Capra Pedersen/Pressbild

Framöver kommer ett enhetligt patent gälla automatiskt i många EU-länder efter att EPO (europeiska patentmyndigheten) godkänt patentet, förutsatt att den patentsökande begärt det.

Det nya enhetliga patentsystemet träder i kraft den 1 juni 2023.

– Det enhetliga patentsystemet är en viktig förutsättning för att stärka Sveriges och Europas innovations- och konkurrenskraft. Från och med den 1 juni kommer den som planerar att ansöka om ett europeiskt patent i flera europeiska länder få betydande administrativa och kostnadsmässiga fördelar genom att begära enhetlig effekt, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på Patent- och registreringsverket, i ett pressmeddelande.

PRV: Det enhetliga patentsystemet träder i kraft 1 juni