ENERGIPRISERNA

Fjärrvärmepris höjs – med 13 procent

Vit rök från skorstenen på Heleneholmsverket i Malmö i decemberkylan 2022 under energikrisen med rekordhöga elpriser. Heleneholmsverket i Malmö kan producera 300 MW fjärrvärme och 95 MW el från naturgas / biogas. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Energi (TT)

Många befarade dyrare hyror efter att Eon aviserat en prishöjning med runt 20 procent – och Malmös kommunala bostadsbolag (MKB) reagerade med att anmäla energibolaget till Konkurrensverket. Nu höjs fjärrvärmepriset – men inte alls lika mycket som det var tänkt.

Flera av landets fjärrvärmeföretagen har tidigare aviserat att de på grund av världsläget kommer att behöva höja priserna. Då har det handlat om höjningar i snitt strax över fem procent – inte de tjugo procent som Eon först drog till med.

Nu kommer nya besked. Nu höjs fjärrvärmepriset med 13 procent för flerfamiljshus och företagskunder i Malmö och Burlöv, rapporterar P4 Malmöhus.

– Nu har det förändrade läget på gasmarknaden lett till att det råder bättre möjligheter för oss att säkra förutsättningarna. Därför justerar vi ner prisökningen från första mars i år 2023, säger Marc Hoffmann, vd på Eon, till radion.

Enligt MKB motsvarade Eons tidigare aviserade prishöjning en kostnad på över 1 400 kronor per lägenhet och år.

Anna Karolina Eriksson/TT