ELKRISEN

Missvisande prisuppgifter hos elbolagen

Konsumentverket larmar om att prisuppgifterna på elbolagens hemsidor överensstämmer inte alltid med kundernas fakturor. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Prisuppgifterna på elbolagens hemsidor överensstämmer inte alltid med kundernas fakturor. Fyra av tio bolag har missvisande information, visar en granskning från Konsumentverket.

Myndigheten har undersökt prisinformationen för avtal med månadsbaserat rörligt pris från 29 elbolag. 12 av bolagen har olika uppgifter på fakturan och hemsidan. Ibland är priset högre, ibland lägre.

"Att bolagen ger olika prisuppgifter på webbplats och faktura är ett bottenbetyg till branschen. Det är förstås väldigt viktigt att konsumenter får korrekt prisinformation", säger Ulrika Edlund, jurist på Konsumentverket, i ett pressmeddelande.

Konsumentverket ser den bristande prisinformationen som otillbörlig marknadsföring och kräver bättring. En uppföljning kommer att göras hos de aktuella bolagen.

Granskningen visar också att elbolagen använder en terminologi som försvårar för konsumenterna och bedöms kunna leda till missförstånd. Exempelvis har 16 olika begrepp identifierats för att beskriva elpriset på sajt och faktura.

Myndigheten konstaterar att det är elbolagens ansvar att kunden förstår och att otydliga begrepp kan vara vilseledande.

Fakta

Konsumentverkets granskning visar att det bara är 17 av 29 granskade elbolag som visar samma elpris på webbplats och faktura.

Granskningen drar ingen slutsats kring huruvida konsumenten blivit felaktigt debiterad, då det inte går att avgöra var bristen förekommer. Men det anses vara vilseledande marknadsföring när elpriset på sajten inte överensstämmer med fakturan.

Följande elbolag har granskats: Fortum, Vattenfall, Eon, Jämtkraft, Göteborg energi, Bixia, Skellefteå kraft, Telge energi, God el, Kraftringen, Telinet, Öresundskraft, Varberg energi, Doo Good El, Nordic Green Energy, Lumo energi, Borås elhandel, Umeå energi, Storuman energi, Eskilstuna energi och miljö, Jönköping energi, Karlstads energi, Gävle energi, Luleå energi, Fyrfasen energi, Gotlands energi, Halmstads energi, Kalmar energi, GNP Energy.

Källa: Konsumentverket