ELKRISEN

Vinterns energikris kan vara över

Gaspriserna har sjunkit markant den senaste tiden. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Europas gaslager är mer välfyllda än på flera år. Det innebär att vinterns energikris kan vara över.

Desto mera osäkert är det inför kommande vinter.

Under veckan som gått har gaspriserna sjunkit till den lägsta nivån på 17 månader, en nedgång på 80 procent jämfört med toppen i slutet av augusti.

Det som under hösten sågs som början på en fullständig energikris har utvecklats till något annat. Europas gasdepåer är för närvarande fyllda till 81 procent, drygt 20 procent över femårssnittet vid den här tidpunkten på året.

I en rapport som nyhetsbyrån Bloomberg nyligen publicerat bedöms lagernivån vara så pass hög att det inte bara är tillräckligt inför resterande vinter utan dessutom spås gaslagren ligga på över 50 procent vid vinterns slut. "Det är mer än tillräckligt med gas för att kunna fylla upp lagren inför nästkommande vinter", skriver nyhetsbyrån i rapporten.

– Man kan säga att det värsta är över. Sedan att säga att inget kan hända för den period som är kvar – då är man naiv. Januari och februari brukar vara det lurigaste månaderna, påpekar Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken.

Gaspriset av största vikt

För svenska hushåll som slitit sitt hår över dyra elräkningar är gaspriset av stor vikt. När stora delar av Europa använder just gas för uppvärmning och elproduktion får det konsekvenser även för elpriserna i Sverige.

Flera faktorer, bland annat det milda vädret i kombination med minskad konsumtion, har nu bidragit till scenförändringen. Christian Kopfer gör bedömningen att den förhållandevis lägre prisnivån håller i sig för resterande del av 2023 för Sverige.

– Jag tror fortfarande att 2023 kommer generellt att innebära lägre priser än 2022. Detta utifrån att konsumtionen kommer vara lägre, man ska också komma ihåg att 2022 hade Frankrike enorma problem med sin kärnkraftproduktion, landet är normalt sett Europas viktigaste exportör och var till och med importör av el 2022. Sedan har Finlands nya reaktor kommit på vilket har stor betydelse för Norden.

Om det nu finns en positiv bild för det innevarande året så ser det desto mera osäkert ut på längre tidshorisont, detta kopplat till hela den förändringsprocess som nu sker där fossila bränslen ska fasas ut.

– Längre fram har du strukturella problem. Ska Europa elektrifieras och stålindustrin ställa om, det kommer inte fungera utan att vi får upp elproduktionen. Det kommer bli alldeles för höga elpriserna annars.

Liknande mönster

Globalt sett syns dock ett liknande mönster. På den amerikanska gasmarknaden kunde man under första veckan i januari fylla på lagren – något som aldrig tidigare skett just under just den tidsperioden.

– Efterfrågan kan vara på väg att bli rekordlåg i januari om det oväntade varma vädret håller i sig, säger Emily McClain, analytiker vid Rystad Energy, i en kommentar till Financial Times.

Efterfrågan har varit 25 procent lägre än vanligt och enligt landets meteorologiska institut förväntas det varma vädret hålla i sig ända till och med mars i främst östra och södra delarna av landet.

USA exporterar så kallad LNG-gas, det vill säga flytande gas. Ett minskat behov i USA ger samtidigt ökande exportmöjligheter men Kopfer understryker att detta inte är tillräckligt.

– Det kommer inte kunna ersätta fullt ut och sedan måste man komma ihåg att det är mycket dyrare att importera gas från till exempel USA eller Algeriet och frakta gas på det sättet än transportera via en pipeline.

Rättad: I en tidigare text fanns en felaktig uppgift om USA:s gasexport.

Tobias Österberg/TT

Naturgaspriset på terminsmarknaden i Amsterdam. Bild: Johan Hallnäs/TT