ELKRISEN

Bredare flaskhalsar mellan norr och syd

Mindre trångt i ledningarna. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Begränsningarna av el från norr till södra Sverige förbättrades i fjol med en tiondel. Det motsvarar en halv kärnkraftsreaktor, enligt Svenska kraftnät.

– Det har stor betydelse för priset, säger driftchef Erik Ek.

Uppgraderade apparatur, bättre nyttjande av elnätet och ett bättre samarbete kring underhållsåtgärder av nät och elproduktion, främst kärnkraftsreaktorer. Det är några av de åtgärder Svenska kraftnät lyckades få till under fjolåret.

– Man kan jämföra med om det är trångt på E4:an så får man använda vägarna runt omkring, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät.

Därmed förbättrades överföringskapaciteten av el med motsvarande en halv kärnkraftsreaktor, mellan norra delen av landet, där det råder ett stort överskott, till södra halvan där förbrukningen är större än elproduktionen.

Ännu värre

Men där flaskhalsavgifter blivit ett ord som varje svensk numera har lärt sig, kan man ju fråga sig varför prisskillnaderna mellan norr och syd skenat om överföringen blivit bättre?

– Om vi inte hade lyckats höja kapaciteten hade det varit ännu sämre, säger Erik Ek.

– Att de europeiska priserna sköt i höjden är anledningen till de höga priserna i södra Sverige, fortsätter han.

Det finns utsikter för att det kan bli ännu något bättre.

– Vad vi kan se nu så har vi högre kapacitet i början av året, säger Erik Ek.

Men även om elmotorvägarna byggdes ut så elen skulle kunna flöda fritt åt alla håll så är det inte säkert att elpriserna skulle bli så mycket lägre. Alla fyra elområden i Sverige skulle förmodligen då få samma pris, men prissmittan från Europa skulle förmodligen bestå, i alla fall när det finns ledig kapacitet kvar i kablarna fram och åter till Europa, enligt Erik Ek.

Olle Lindström/TT

Fakta

I Sverige finns fyra elområden.

Mellan områdena finns dock ett tak för hur mycket el som kan transporteras mellan områdena, maximal överföringskapacitet.

Mellan elområde 2 och 3 respektive elområde 3 och 4 är kapaciteten störst. Under 2022 var den tilldelade genomsnittliga kapaciteten 6 505 MW från elområde 2 till 3, vilket var en ökning med 632 MW, eller en tiondel, jämfört med 2021.

Motsvarande siffror för kapaciteten från elområde 3 till 4 var 4 560 MW 2022, vilket var en ökning med 492 MW jämfört med 2021.

Ökningen på cirka 500-600 MW i respektive överföringsområde kan jämföras med en kärnkraftsreaktor som producerar drygt 1 000 MW.

Källa: Svenska kraftnät